Miserend

Hétfőtől-szombatig
7:15
18:00

Csütörtökön
18:00 Varga László püspök atya imaszemináriuma a Körkápolnában előtte fél 6-tól dicsőítés
(templomunkban ekkor nem mutatunk be szentmisét)

Pénteken
Keresztúti imádságot végzünk
17:15-től a templomban

Vasárnap és ünnepnap
7:30
9:00
10:30
18:00 

Filia Kaposújlak
Vasárnap
11:45

Keresztelés
Vasárnap délelőtt 10:00
keresztelésre felkészítő
a keresztelést megelőző héten kedden 17:45-kor


 

Március 17. Nagyböjt 2. vasárnap

1.) Kedden, március 19.-én, Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese, főünnep van. Misék reggel 7.15-kor és 18-kor.

2.) Csütörtökön 18 órakor a püspök atya imaiskola szemináriuma ismét
a körkápolnában lesz, előtte fél 6-tól dicsőítés.

3.)  A nagyböjt péntekjein keresztúti imádságot végzünk
(17óra 15 perctől
itt a templomban!

Mindenkit várunk szeretettel!

4.)  Márc. 19-én kedden indul a férfi kör a plébánián,
előtte találkozás itt az esti szentmisén.

5.)  A nagyböjti lelkigyakorlat ápr. 5-6-7.-én lesz, az esti szentmisékben.
A lelkigyakorlatos beszédeket Bálint Gábor atya tartja.
 


Március 24. Nagyböjt 3. vasárnap

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből  /Lk 13, 1-9

  Ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.

Abban az időben:
       Odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.
Erre Jézus megjegyezte: ,,Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak?
Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.''
        Aztán egy példabeszédet mondott. ,,Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre? 
     Ha mégsem, akkor kivághatod.''

  Ezek az evangélium igéi.

      A gondviselés útjai titokzatosak. Nem tudjuk, miért engedi meg Isten a csapásokat, a gonoszság tobzódását, az ártatlanok szenvedését. Jézus szavaiból csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az élet eseményeiben benne van a figyelmeztetés a megtérésre, az állandó készenlétre. Isten bármikor számon kérheti tetteinket, de időt is ad a bűnbánatra.
 


Legfrissebb híreink

Nagyböjti Körlevél

      A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2019. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről.

Kedves Testvérek!

       „A nagyböjt ideje kiváló alkalom a jócselekedetekre, az irgalmasságra, amely szeretetből, nagylelkűségből fakad, vagyis lemondás gyümölcse. Szent Ágoston szerint „a böjt és az alamizsna az ima két hatalmas szárnya”, amelyek által lendületet kap és egészen Istenig repül. Könnyebben száll egészen az égig az alázatos és szeretetteli ima, amelyet böjt és alamizsna kísér, illetve a minket ért bántalmak megbocsátása és a szeretetcselekedetek kísérnek úgy, hogy eltávolodunk a rossztól és jót cselekszünk.” (XVI. Benedek pápa)
     
       Már az ószövetség prófétája, Izajás így közvetítette Isten üzenetét a helyes böjtölésről: 
-„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!” (Iz 58, 6a;7)
Megtérésünk és a böjtölésünk idén is akkor lesz teljes, ha ezeket a szavakat szem előtt tartjuk. 
Ima-böjt-adakozás: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.
     
      Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.
     
      Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést a templomainkban, ami lehetőséget teremt az alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.
     
      A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
     
      Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 24-től 31-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
   
     Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-ostelefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

     „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.
     
      Ferenc pápa nagyböjti üzenetében így biztat bennünket:

     „Ne hagyjuk, hogy e kedvező idő haszontalanul teljen el! Kérjük Isten segítségét, hogy rátaláljunk a valódi megtérés útjára. Hagyjuk el az önzést és az önmagunkra irányuló figyelmet és forduljunk Jézus húsvétja felé, váljanak szükséget szenvedő testvéreink felebarátainkká, akikkel testi és lelki javainkat megoszthatjuk. Így életünk konkrét cselekedeteiben Krisztusnak a bűn és a halál felett aratott győzelme megvalósul és ezzel az ő átalakító erejét a teremtésre is lehívjuk.”

Kelt: Budapest, 2019. nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


 

„Énekelj egy vidám éneket!”

       A CapPuccini Kórus vendégeként először lépett Kaposváron közönség elé a budapesti Capo di tutti i Capi Kamarakórus. A  több, mint két évtizede működő kórust Zongor Attila és Regős Amarilla vezeti. Varga Péter székesegyházi plébános köszöntötte a kórusokat, majd elsőként Szili Zoltán vezényletével csendültek fel a kórusirodalom remekei. Erre az estére magyar szerzők műveivel készültek a fesztiválkórus minősítést elért énekesek. Tiszta intonációval, magával ragadó, lendületes előadásmóddal tisztelték meg a szépszámú közönséget.
 
       A Capo di tutti i Capi Kamarakórus műsorán huszadik századi és kortárs zeneszerzők alkotásai szólaltak meg. A nehezebb, dzsesszes ritmikájú kórusműveket is könnyedén, magas művészi szinten adta elő a kamarakórus a két karnagy dirigálásával. A farsanghoz illő alkotások vidám hangulatot teremtettek a műsor második felében. A hangverseny a két kórus közös műsorszámával, a címadó kórusművel zárult, melyet a publikum szűnni nem akaró tapssal jutalmazott.

Fotó: Kling Márk

Forrás és galéria:https://kaposvar.egyhazmegye.hu/2019/03/04/enekelj-egy-vidam-eneket/


 

„Anyós-suli” tréning lesz Kaposváron

          Az egyházmegyei családpasztoráció szervezésében „Anyós-suli” tréning lesz Kaposváron 2019.március 23-án
A képzést Süttő Márta mentálhigiénés szakember és Szikora Ildikó gyógypedagógus, bibliodráma vezető – mindketten többgyermekes anyák és anyósok - az anyós-suli megálmodói tartják.

https://www.szekesegyhaz-kaposvar.hu/anyos-suli-trening

Jelentkezni a szórólapon megadott címen lehet: csaladok.kaposvar@katolikus.hu


 

Jegyes-felkészítő és párkapcsolati tréning indul Kaposváron

         Az egyházmegyei családpasztoráció szervezésében jegyes-felkészítő és párkapcsolati tréning indul Kaposváron 2019.március 8-9-én és március 29-30-án. Jegyeseket, együttjáró párokat és fiatal házasokat is szívesen látnak! A tanfolyamot a családreferensek és más képzett házaspárok tartják.

         Jelentkezni a sekrestyében vagy a https://kaposvar.egyhazmegye.hu/csaladpasztoracio/ oldalon lehet.


 

„Gyakoroljátok az áldást, s minden széppé válik!” – véget ért a Házasság Hete programsorozat Kaposváron

     Varga László megyéspüspök celebrálta a Házasság Hete kaposvári programsorozatának záró szentmiséjét február 18-án vasárnap este, melyet a házaspárok lelki sebeinek gyógyulására ajánlott fel.

 

 

        „Minden kapcsolat sebzett, pedig minden házasság törekszik arra, hogy a lehető legjobban fejezze ki szeretetét, szerelmét a másik iránt. A valósághoz hozzátartozik, hogy valamennyien bűnösök vagyunk, s ennek következtében a szeretetünk sebzett. Akár akarjuk, akár nem, sebeket okozunk egymásnak. Minél mélyebb a szeretet, szerelem egy kapcsolatban, annál könnyebben megsebződik az, s gyógyításra szorul. A legfontosabb és legegyszerűbb módot az evangélium kínálja fel a sebek gyógyítására.

          Olvastam egy kísérletről, melyben egy lelkigyakorlatra olyan férfiakat és nőket hívtak meg, akik elváltak, s legalább öt éve semmilyen kapcsolatot nem ápoltak házastársukkal, akiktől elváltak. Végig vitték őket a megbocsátás, kiengesztelődés útján. A lelkigyakorlat zárásaként minden jelenlévőnek meg kellett bocsátani a távollévő társának, akivel semmiféle kommunikációja nem volt legalább öt éve. Kérték a jelenlévőktől, hogy jelezzék, ha bármi történik a házasságukkal kapcsolatban. Egy hónapon belül szinte minden résztvevő jelezte, hogy felbukkant a házastársa legalább olyan szinten, hogy beszélgetni akar. Elkezdtek gyógyulni a sebek azzal, hogy az egyik fél megbocsátott. Egy testhez tartozunk, Krisztus titokzatos testéhez, a házaspárok pedig egy test és egy lélek Krisztusban. Ha a test egyik tagja gyógyul, – írja Szent Pál – akkor vele együtt gyógyul a másik is.

         A megbocsátással nem csak az efféle sebeket lehet gyógyítani, hanem azokat is, melyeket a házastársak adnak, vagy kapnak egymástól. A megbocsátás, a kiengesztelődés a legfontosabb eszköz a gyógyításban. Akit szeretünk, arra tudunk a legjobban és leggyorsabban megharagudni. Aki távol van, arra nem szoktunk megharagudni.

         A harag önmagában nem bűn, hanem érzés. Erkölcsileg semleges. Attól lesz valamivé, hogy mit kezdünk vele. Összegyűjtjük, elfojtjuk, aztán felrobbanunk. A harag olyan, mint a sósav. Azt az edényt marja szét, amelyben tárolják. Ha haragszom, meg fog betegíteni, ha nem dolgozom fel, s nem viszem el a megbocsátásig. A haragom azt is meg fogja sebezni, akire haragszom, mert teljesen biztos, hogy ki fogom önteni rá a haragomat, amely mar, mint a sósav. Ezért mikor a harag, mint érzés megjelenik, orvoshoz kell fordulni. Jézushoz, aki elvette a bűneinket, a másik bűneit is, és elindulni a megbocsátás és kiengesztelődés útján. Amit Ő kér tőlünk, hogy bocsássatok meg és akkor nektek is megbocsátanak.

         Hagyjátok abba az átkozódást! Ez lehet, hogy furcsa kijelentés, hiszen azt mondjátok, hogy »én nem szoktam megátkozni senkit.« Gyakoroljátok az áldást! Átkozódásból sok van, áldásból pedig nagyon kevés. Ha az áldás azt jelenti, hogy jót mondok a másikról, megdicsérem, felismerem és kimondom a benne lévő értéket, ajándékot és megköszönöm azt, akkor ennek ellenkezője az átok. Minden olyan szó, amely a másikat megalázza, becsmérli, méltóságát sérti, az átoknak minősül. Megsebzi a másikat és megalázza. Azt gondolom, hogy már az csodálatosan nagy dolog, ha valaki nem mondja ki az átkot, nem szidja a másikat. Jóvá szidni sem gyereket, sem felnőttet nem lehet, teljesen felesleges vele foglalkozni, mégis órákat töltünk vele. Azt gondoljuk, hogy attól jobb lesz, ha megszidom, ha olyan dolgokat mondok róla, amely bántó, sértő, megalázó, romboló. Először fel kell ismerni, hogy valójában átkozódunk, s majd meg kell tanulni elhallgatni.

     Ha mi mondtuk ki az átok szót, a rombolót, akkor Jézus Krisztus nevében vonjuk azt vissza. Álljunk Jézus elé, s mondjuk azt, hogy Uram, a te nevedben visszavonom azt a romboló kifejezést, amelyet házastársamra kimondtam akár az elmúlt években, akár most.

     Ha téged szidalmaznak, akkor ne menj el varázslóhoz, kuruzslóhoz, hogy vegye le rólad az átkot, mert rosszabb helyzetbe fogsz kerülni! Elég, ha Jézus Krisztus nevében ellene mondasz minden olyan kifejezésnek, mely téged megaláz, rombol, sebez, s kéred az áldást saját magadnak és társadnak. Az áldás olyan, mint a gyógyító kenet. Gyógyítja a sebeket.

     Gyakoroljátok az áldást, a jót mondást, a köszönetet, a dicséretet és a hálát, s minden széppé változik a kapcsolatban! Nagyon fukarok vagyunk, takarékosak és spórolunk minden ilyen kifejezéssel, s nagyon pazarul tudunk bántalmazni a szavainkkal.

      Gyakoroljátok a megbocsátást, hagyjátok abba az átkozódást, és gyakoroljátok hetvenszer hétszer az áldást!” – hangsúlyozta a megyéspüspök, aki a szentmise végén megáldotta a házas- és szerelmespárokat.

Fotó: Kling Márk

Forrás és galéria: https://kaposvar.egyhazmegye.hu/2019/02/18/gyakoroljatok-az-aldast-s-minden-szeppe-valik-veget-ert-a-hazassag-hete-programsorozat-kaposvaron/