Hitünk főigazságai 

 
A katolikus hit rövid összefoglalása az Éneklő Egyház c. imakönyvből.


A krisztusi igazságok ismerete nélkül nincs keresztény élet. Egyre jobban meg kell ismernünk hitünket. A legfontosabb igazságok foglalatai a Hitvallások. A "főigazságok": a hittanulásban használt rövid összefoglalások. 

1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk. 

3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen. 

4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. 

5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 

6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad. 

7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa. 

8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.