Megbocsátás

Megbocsátás
 
 
,,A gyenge nem tud megbocsátani.
A megbocsátás az erősek tulajdonsága."
 
Ez egy bölcs hindu, Mahatma Gandhi mondása - azé az embe­ré, akinek békeszeretete és akarata olyan erős volt, hogy egy vi­lághatalmat kényszerített térdre, és világtörténelmet írt. Egyéb­ként elkötelezettségében kifejezetten Jézusra hivatkozott.
 
Néhány keresztény tehernek találja, hogy meg kell bocsáta­nia annak, aki megsértette őt. Megbocsátásuknak rezignált mel­lékíze van. Nem szabad haragudnom. Meg kell bocsátanom. Ám nem ez a megbocsátás lényege. A megbocsátás mindig az erősség, és nem a gyengeség kifejezése. Csak akkor tudok meg­bocsátani a másiknak, ha magamat először is bensőleg elhatáro­lom tőle. Ehhez szükségem van az agresszióra, egy erős belső erőre, mellyel magamból a másikat kivetem. A megbocsátás második lépése, hogy a sértést a másiknál hagyom. Megbocsá­tani azt jelenti: azt, amit a másik nekem tett, félreteszem úgy, hogy az már többé nem terhel. A harmadik lépés abból áll, hogy megkísérlem a másikat megérteni. Ha megértem őt, akkor a megbocsátás már nem fáradságos kötelesség, melynek magamat alávetem, hogy Jézus parancsolatának engedelmeskedjem, ha­nem a szabadulás cselekedete. Ha megértem, hogy a másik csak azért sértett meg, mert ő maga egy "sérült gyermek", mert saját sérüléseit adta tovább, akkor már nem lesz hatalma felettem. Szabad leszek attól, amit elkövetett ellenem. Amíg nem tudok megbocsátani, addig függök a másiktól. A megbocsátás szabaddá tesz. Némelyek azért nem lesznek egészségesek, mert nem tud­nak megbocsátani. Hogy az ember meg tudjon bocsátani, jó ér­telemben vett önállóságra van szüksége. És a megbocsátás egyút­tal belső erőre, tisztánlátásra és szabadságra vezet.
 
                                                        (Anselm Grün: Az életművészet könyve 126.o.)