Húsvéti oratórium

Johann Sebastian Bach
 
Formai felépítése szerint éppen úgy inkább kantáta, mint a Karácsonyi oratórium. Bach több ízben is átdolgozta, első formájában 1736-ban látott napvilágot.  A mű legértékesebb tulajdonsága, hogy csodálatos módon mutatkozik meg benne Bach színfestő készsége, reális képzelőereje. Már a bevezető kétrészes zenekari szimfónia után felhangzó kórusrészben, mely Péter és János Jézus sírjához való sietéséről szól, a mozgalmas tizenhatod menetek karakterisztikusan ábrázolják a két tanítvány lázasan siető lépteit. 
 
 
 
Három ária következik ezután: a szoprán ária, a finomívű hegedűszóló kísérettel, a h-moll mise Benedictus-részére emlékeztet; a tenor-szóló Bach halálpoézisének egyik megragadó megnyilatkozása; azt alt-ária viszont bizakodással telített kifejezése annak a bizonyosságnak, hogy Jézus feltámadt halottaiból. A záró kórus emelkedett és erőteljes. Ez viszont közeli rokonságban áll a h-moll mise Sanctusával.