Szűz Szülője...

Szűz szülője Istennek ...
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek,
Tied élet, s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek.
 
Anyám, benned bízom és remélek,
Anyám, teutánad epedek.
Anyám, te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, te hatalmas, védelmezz.
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni!
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni!
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni!
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
 


 
Mert tudsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma s menedéke,
Földnek reménysége s mennynek ékessége!
 
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben.
Biztosan állítom életben s halálban:
Mária mindig segít, minden balsorsban.
Azért hiszem s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek, ó Anyám, a mennyekben.
 
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek.
Tied élet, s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek. Ámen.