Rózsafüzér imádsága

A rózsafüzér hónapja
 
 
Az októbert a katolikus Egyház a Mária iránti tiszteletnek szenteli a rózsafüzér által, amelyet a hónap folyamán imádkoznak templomaikban.
A rózsafüzér a közkedvelt Mária-ájta­tosságok közé tartozik. Nemrégiben még úgy tűnt, ez az ájtatosság válságba került. Egyes keresztények attól féltek ugyanis, hogy ez az ájtatosság homályba dönti hitünk legfontosabb igazságait és titkait.
Ma ez az ájtatosság új lendületet vesz. Újra rádöbbentünk a vallási élmény nagy fontosságára, valamint az érzelmek szerepére és nemcsak az ész hideg ismeretére. Az Egyház megérezte: életében ott kell, hogy legyen az anyai szív és annak melege. Nincs család édesanya nélkül - Máriáról pedig mint Jézus édesanyjáról a Zsinat úgy szólt, mint az Egyház anyjáról.
Ezért a Mária iránti ájtatosság nem szorítja háttérbe hittünk titkait. Ellenkezőleg: hozzájuk vezet, és föltárja őket előttünk. Ez érvényes a rózsafüzérre nézve is. A rózsafüzér - elmélkedő imádság, amely magába foglalja az egész Evangéliumot. Az azt imádkozó ember, úgymond, végigjárja Jézus életének legfontosabb állomásait és útkereszteződése­it. Megéli, hogy ez az élet miattunk és üdvösségünk miatt zajlott le így. A saját létét Jézus életében, mint tükörben tátja. Mária ebben az imádságban aranyszál­ként vezet bennünket Jézushoz, Istenhez.
 
A szeretet olyan érzés, amelyet tanulni kell Egyidejűleg mély kívánság és ellen­ségesség. Egyidejűleg feszültsége és beteljesülése az életnek. A boldogság csak egy része a szeretetnek – s ezt meg kell tanulnia az embernek. Victor Hugo

Az örvendetes olvasó (H-Szo)

1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse,


1. Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
Sz.V.U 165 Mária kis hajlékában
2. Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
Sz.V.U. 185. Mária, Szűzanya Názáretből indul útnak
3. Akit Te, Szent Szűz a világra szültél
Sz.V.U. 34. Szülte a Szűz szent Fiát
4. Akit Te. Szent Szűz a templomban bemutattál
Sz.V.U. 164. Ó, Sion, templomod
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
Sz:V.U. 194. Ó, Mária szent Szíve
 
A világosság olvasója (Cs)

1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen,


1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
Sz.V.U. 45. János áll a part felett
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
Sz.V.U. 42,3. Kánai menyegzőn a Szűz Anya szól
3. Aki meghirdette Isten országát
Sz.V.U. 152. Ó, Jézus emlékezni rád
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
Sz.V.U. 150. Uram, Jézus! Légy velünk
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát
Sz.V.U. 130. Szerelmes, édes Jézusom
 
A fájdalmas olvasó (K-P)

1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse,


1. Aki érettünk vérrel verítékezett
Sz.V.U. 66,1-2. Bűnös lélek, sirasd, kérlek
2. Akit érettünk megostoroztak
Sz.V.U. 74. Ó, Jézus, Jézus
3. Akit érettünk tövissel koronáztak
Sz.V.U. 61. A fényes Isten-arcot
4. Aki érettünk a keresztet hordozta
Sz.V.U. 63. A keresztfához megyek
5. Akit érettünk keresztre feszítettek
Sz.V.U. 70. Jézus, világ Megváltója
 
A dicsőséges olvasó (Sze-V)

1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza,


1. Aki a halálból feltámadt
Sz.V.U. 88. Krisztus feltámadott
2. Aki a mennybe fölment
Sz.V.U 95. Krisztus a mennybe fölmene
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldt
Sz.V.U. 102. Szentlélek Isten, szállj le ránk
4. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
Sz.V.U. 167. (ÉE) 283: Felvitetett magas mennyországba
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott
 
Sz.V.U. 168. Örülj, vigadj