Dicsértessék a Jézus Krisztus


Köszöntő

 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mindazokat, akik érdeklődéssel böngésznek a világhálón és vallási, illetve egyházi "étekre" éheznek. Nem az erőszakoskodás eszközével kívánok élni, nem is a mindenáron való meggyőzés útját járom, de nem is a bújtatott igazságok köntösében  állok elő. Csupán a korszellem eszközét használom a krisztusi küldetésnek engedve: "Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig." (Mt 28, 19-20)

Jól esik Szent Pál apostollal mondani: "Ha ugyanis az evangéliumot hirdetem, nincs mivel dicsekednem, hiszen ez a kötelességem. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy az evangéliumot hirdetve, ingyenessé tegyem az evangéliumot, és ne használjam ki az evangéliumban gyökerező jogomat." (1 Kor 9, 16-18)

Az idézett szentírási szakaszok mindnyájunknak szólnak. Ha hívő lélekkel olvassuk, kiérezzük küldetésünk irányát, célját, és a befogadás alázatát. Ha nem hívő, de jószándékú keresőként találunk a szövegre, akkor a megszólítás és a bátorítás töltheti el az olvasót. A véletlen rátaláló pedig Isten kifürkészhetetlen szándékát vélheti felfedni, akár megszólításnak is veheti és a későbbiekben talán éppen e honlap segítheti hitbeli előrejutását.

Segítő szándék vezérel a bizonytalankodó, a kezdeti lépéseket bátortalanul megtevő embertárs irányában. A honlap szerkezetébe inkább a praktikus szempontokat tartottam fontosnak, hogy minden ember eligazodjon az alapvető vallási kérdésekben.  A látható  egyház egyszerűsített szervezeti felépítése éppúgy megtalálható, mint a láthatatlan egyház lelki egybetartozásának elemei. A vallási programok megjelenítése, elérhetősége éppúgy szerepelni fog, mint a hivatali fogadások időpontjai, a kölcsönös időbeosztás megbecsülése érdekében. Szükségesnek tartottam az állandó rovatok megjelenítését, melyben az alapvető katolikus keresztényi szabályokat, törvényeket, imádságokat lehet megtalálni. A liturgikus rovatban figyelemmel követhető az aktuális idő értelmezése, és a liturgikus tevékenységek tartalmi jegyei. Esetleges magatartási formák értelmezéséről is szó esik, hogy az egységet szolgáló külső jegyek se hiányozzanak összetartozásunk kifejezéseiből. Alapvető gyakorlati és elvi feltételek ismertetése is megtalálhatók lesznek, főképp katekumenek (hitismeretben kezdők), a kereszteléssel, házasságkötéssel és egyéb szolgáltatásnak látszó, de nagyon nem arra a szintre engedett, eseményekkel kapcsolatos tudnivalók. 

Kedves Fiatalok! Külön is megszólítalak Benneteket, hisz ez a technika a ti világotokat szolgálja leginkább. Benneteket foglalkoztat legtöbbet, korotoknál fogva. Használjátok jóra! Legyen lelki épüléstek eszköze! Merjétek rendszeresen megnyitni ezt az oldalt! Érdeklődő kérdéseitekre keressetek választ! Vegyetek példát a bibliai ifjú történetéből, aki Jézus elé állt és megkérdezte: "Mester mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?" (Mt 19, 16-22) Mindnyájan e kérdés körül forgunk. Jó lesz együtt oldozgatnunk...

Örömmel tölt el, ha a Családokat is megérinti egyházi lapunk. Igyekszünk olyan írásokkal és tanácsokkal szolgálni, ami a családi közösséget erősíti, a gyermeknevelést segíti, és az egyházzal közösségben szolgálja az embert és dicsőíti az Istent.

A megértő együttműködést és a lélek üdvösségét szolgáló apostolkodást egyházközségünk nevében is köszönöm minden jószándékú embertársnak!
 

Rózsás László
plébános